Privacy Policy

Privacybeleid

Laatste update: 1 mei 2024

 1. Inleiding
 2. Wie wij zijn
 3. Typen informatieverzameling
 4. Informatiebronnen
 5. Gegevensdeling
 6. Gebruikersrechten
 7. Juridische en nalevingsbepalingen
 8. Gegevensbeveiliging
 9. Aanpassingen

1. Inleiding

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt in verband met die gegevens. Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Dit Privacy- en Cookiebeleid (“Beleid”) wordt verstrekt door Ticketapply VOF (“Ticketapply”), gevestigd aan Gorterplaats 16, Nijmegen, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 61002267. Ticketapply is te bereiken via support@ticketapply.com of (+31) 24 20 22 072.

2. Wie wij zijn

Ticketapply is een uitgebreid online ticketplatform dat evenementenorganisatoren helpt bij het efficiënt beheren en verkopen van tickets. Onze diensten, die zijn ontworpen om het ticketproces te stroomlijnen en de veiligheid op evenementen te verbeteren, omvatten krachtige marketingtools om de verkoop te stimuleren. We bieden onze diensten aan via verschillende kanalen:

 • De Ticketshop: Hier kunnen Ticketkopers tickets kopen voor evenementen. De Ticketshop kan worden geïntegreerd in de website van de Organisator of fungeren als een op zichzelf staande online winkel.
 • Het Dashboard: Deze tool stelt Organisatoren in staat hun evenementen te beheren, de verkoopvoortgang te volgen en toegang te krijgen tot evenementanalyses.
 • Onze Website: Biedt ondersteuning voor zowel Ticketkopers als Organisatoren, met essentiële informatie en assistentie voor het effectief gebruik van ons platform.

Deze kanalen zorgen voor een naadloze ervaring voor zowel evenementenorganisatoren als ticketkopers, waardoor evenementenbeheer eenvoudiger en succesvoller wordt.

3. Typen informatieverzameling

We verzamelen verschillende soorten informatie voor diverse doeleinden, beperkt tot de essentiële informatie die nodig is om onze diensten effectief te leveren en de functionaliteit van ons systeem te waarborgen.

Ticketapply kan Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende rollen:

 1. Wanneer u het platform gebruikt als organisator van evenementen.
 2. Wanneer u een ticket koopt.
 3. Wanneer u contact met ons opneemt of zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Voor Organisatoren

Voor Organisatoren slaan wij de volgende Persoonsgegevens op:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw contactgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw inloggegevens
 • Uw IP-adres
 • Browserinformatie
 • Aanvullende informatie verstrekt in persoon

Voor Ticketkopers

Voor Ticketkopers slaan wij de volgende Persoonsgegevens op:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Aanvullende informatie kan worden verwerkt indien vereist door de Organisator van het evenement, waaronder:
  • Telefoonnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens zoals straat, woonplaats, stad en land
 • Browserinformatie

Voor Prospecten

Voor prospecten verwerken wij de volgende informatie:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Browserinformatie
 • Aanvullende informatie die u heeft verstrekt

4. Informatiebronnen

In principe wordt alle informatie verkregen via het platform. Daarnaast kunnen wij ook gegevens verzamelen die door gebruikers rechtstreeks via e-mail of telefooncommunicatie worden verstrekt. Dit omvat informatie die met ons wordt gedeeld tijdens ondersteuningsvragen of wanneer gebruikers feedback geven of assistentie vragen via deze kanalen.

5. Gegevensdeling

Ticketapply deelt gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten:

 1. De Persoonsgegevens (e-mail en naam) van een Ticketkoper worden gedeeld met de Online Betalingsprovider om het betalingsproces te vergemakkelijken en te beveiligen. Dit gebeurt alleen wanneer de Ticketkoper een betaling initieert. De Organisator van het evenement is verantwoordelijk voor deze gegevens. Raadpleeg het privacybeleid van de Organisator voor aanvullende informatie.
 2. De persoonsgegevens (e-mail, naam en mogelijk adresgegevens) van een Organisator worden gedeeld met onze Customer Relationship Management (CRM) leverancier voor facturatiedoeleinden. Bij registratie als Organisator op ons platform worden uw gegevens ingevoerd in ons CRM-systeem.
 3. Prospecten worden ingevoerd in ons CRM-systeem wanneer zij zich aanmelden voor onze nieuwsbrief of onder specifieke voorwaarden wanneer zij contact met ons opnemen via ons contactformulier, per e-mail of telefoon.
 4. Indien vereist door de wet of in reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie), kunnen wij uw persoonsgegevens delen.

6. Gebruikersrechten

Als gebruiker heeft u specifieke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt:

 • Toegang krijgen tot de gegevens om de juistheid ervan te controleren en te verifiëren.
 • Correctie of verwijdering van gegevens aanvragen als deze onjuist zijn of niet langer nodig zijn.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in bepaalde omstandigheden.
 • Uw gegevens aanvragen in een gestructureerd, elektronisch formaat en deze overdragen aan een andere partij (gegevensoverdraagbaarheid).

7. Juridische en nalevingsbepalingen

We houden ons aan de principes die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor gebruikers in de Europese Unie, en zorgen voor de hoogste normen van gegevensbescherming.

8. Gegevensbeveiliging

Wij geven prioriteit aan de beveiliging van uw persoonlijke informatie. Om uw gegevens te beschermen, hanteren wij de volgende maatregelen:

 • Versleuteling: Alle persoonlijke gegevens worden op database niveau versleuteld met behulp van industriestandaard protocollen, waardoor deze beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.
 • Hashing: Wachtwoorden worden beveiligd met de bcrypt-hashing-algoritme voordat ze worden opgeslagen, wat een robuuste bescherming tegen inbraak biedt.
 • Gegevenssegmentatie: Persoonlijke informatie wordt opgesplitst en opgeslagen in verschillende datastores om de beveiliging te verbeteren en mogelijke risico’s te verminderen.
 • Continue monitoring: We bewaken continu beveiligingssystemen en updaten praktijken om nieuwe beveiligingsuitdagingen aan te pakken en de integriteit van uw gegevens te behouden.
 • Veilige verbinding: Alle verbindingen met ons platform zijn versleuteld. Firewalls zijn aanwezig om ongewenst verkeer te blokkeren.

9. Aanpassingen

Dit Beleid kan periodiek worden bijgewerkt als gevolg van wijzigingen op de Website of regelgeving met betrekking tot cookies. Ticketapply behoudt zich het recht voor om dit Beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest actuele versie van het Beleid zal altijd beschikbaar zijn op deze pagina.